Trenere (foreløpig for sesong 2021-2022)

Vi arbeider med trenerkabalen, men et foreløpig resultat ser slik ut.

2-3 åringer Mari Rosland 450 02 661
4 åringer Maren Helleren og Ola Johansson 928 84 629
5 åringer

Mari Rosland og Ane Lillesand 450 02 661

1-2 klasse turn Lovise Hadland,  Mari Rosland og Sarah Rosenbaum 901 38 876
Tik Tok Dans 3-4 klasse Tove Berge, Emma Frausing og Klara Nielsen 936 47 595
Tik Tok Dans 5-7 klasse Ane Lillesand og Oda Lillesand 970 02 947
13+ turn

1 klasse trampett

Margrethe Sirevåg, Joakim Grødem, Hanne Mette Haver, Rebekka Fuglestad og Kari Anne Kleven 992 79 716
2 klasse trampett Margrethe Sirevåg, Jonathan S Haver, Avona Haugen og Sarah Rosenbaum 992 79 716
3 klasse trampett Margrethe Sirevåg, Joakim Grødem, Anita Matnisdal, Ann Elin Bøe Larsen, Tove Berge, Avona Haugen, Caroline Friestad og Kari Anne Kleven 992 79 716
5-7 klasse trampett Elisebeth Kleven, Joakim Grødem og Kari Anne Kleven

986 85 400

8. klasse ++ Elisebeth Kleven og Joakim Grødem 986 85 400
Gla’trimmen og Kv. Veteraner Sissel Høien 476 53 992
Stram opp og Damene Anne Lise Kleven 476 53 992