Trenere (foreløpig for sesong 2020-2021)

Vi arbeider med trenerkabalen, men et foreløpig resultat ser slik ut.

2 åringer
3 åringer Elin S. Sirevåg 993 53 837
4 åringer Mari Rosland 450 02 661
5 åringer

Rebekka Fuglestad
Hanne Mette Haver
415 32 670

1-2 klasse turn Lovise Hadland 901 38 876
3-4 klasse turn
5-7 klasse turn Jeanette V. Tuen 942 05 236
13+ turn Jeanette V. Tuen 942 05 236

1 klasse trampett

Margrethe Sirevåg 992 79 716
2 klasse trampett Margrethe Sirevåg 992 79 716
3 klasse trampett Margrethe Sirevåg 992 79 716
4 klasse trampett Margrethe Sirevåg 992 79 716
5-6 klasse trampett
7 klasse trampett ++ Elisabeth Kleven
Maria H. Vigrestad
Anne Mette Ødegård
Anita Matnisdal
986 85 400Gla`Trimmen Sissel Aa. Høien 948 34 402
Stram opp Anne Lise Kleven 476 53 992
Damene Anne Lise Kleven 476 53 992
Kvinnelige veteraner Sissel Aa. Høien

948 34 402