Trenere (foreløpig for sesong 2019-2020)

.

Vi arbeider med trenerkabalen, men et foreløpig resultat ser slik ut.

2 åringer
3 åringer Brit Mattingsdal
Hilde A Undheim
93451703
46964657
4 åringer Rebekka Fuglestad
Hanne Mette Haver
41532670
98472587
5 åringer Margrethe Sirevåg
Karoline Nåvik-Husveg
Eleonora Jakovysina
99279716

.
1-2 klasse turn Ann Elin Bøe Larsen
Sigfrid Helland
Tove Berge
47322566
46920380

3-4 klasse turn Siri Bruggemann
Cordelia Tuen
47716276

5-7 klasse turn Gina Kleven
Rita Skiudulaite
95495558
94193843
13+ turn Jeanette Vigrestad Tuen 94205236

1-2 klasse trampett

Ingvild Thu-Olsen
Marte Skjørestad
Elin Rygh
Anita Matnisdal
Tove Berge
Maiken Tjemsland
48264667
98285817
91566924
97175771
93647595

3-4 klasse trampett Margrethe Sirevåg
Elin Rygh
Anita Matnisdal
Cordelia Tuen
Maiken Tjemsland
Joakim Grødem

91566924
971757715-7 klasse trampett Monica S Rød
Elisabeth Kleven
Maria H Vigrestad
Anita Matnisdal
Anne Mette Ødegård
John Roger Rød
93858101
98685400
47642291
97175771
98860295

13+ trampett Monica S Rød
Elisabeth Kleven
Maria H Vigrestad
Anita Matnisdal
John Roger Rød
Anne Mette Ødegård

93858101
98685400
47642291
97175771

98860295
.
Cheerleading 3-6 kl Ingvild Thu-Olsen
Anette Larsen
48264667
40551120
Cheerleading 7-10 kl Ingvild Thu-Olsen
Anette Larsen
48264667
40551120
Gla`Trimmen Sissel Høien 94834402
Stram opp Ann Lise Kleven 47653992
Damene Ann Lise Kleven 47653992
Kvinnelige veteraner Sissel Høien 94834402

.