Styret – Brusand Turnforening

.

Kontaktinformasjon
Elisabeth Steinnes
Tlf 91763601
Epost:  post@brusandturn.no

.

Faktura adresse
Brusand Turnforening
c/o Elisabeth Steinnes
Skaret 15
4364 SIREVÅG

.

Elisabeth Steinnes

Daglig leder

Tel 917 63 601

Rune Stålesen

Styreleder

Tel 903 63 201

Svanhild Tjentland Haver

Nestleder

Tel 450 39 418

Anne Grete S. Mansæterbek

Sekretær

Tel 450 48 706

Lina Kudiene

Styremedlem

Tel 917 11 241

Margrethe Sirevåg

Styremedlem

Tel 992 79 716

Håvard Obrestad Wøien

Styremedlem

Tel 986 98 346

Widar Fuglestad

Styremedlem

Tel 932 05 605

Jeanette Vigrestad Tuen

Styremedlem

Tel 942 05 236

.

Foreldrekontakter Materialforvaltere Revisor
Bjørg Grødem
Anita Waldeland
Mona Opdal Haugstad
Ann kristin Vold
Monica Berus
Gunn Brit S Haver


Inge Husveg
Kjersti Fuglestad


.