Medlemskontigent & treningsavgift

.

Medlemskontigent

  • Voksen: 300 kr
  • Barn/pensjonist/støttemedlem: 200 kr
  • Alle med verv i Brusand Turnforening: 100 kr

Treningsavgift

  • Barn 2-5 år: 200 kr
  • Barn 6-12 år: 200 kr per parti
  • Barn 12-18 år: 800 kr per parti
  • Voksen turn (damene og kvinnelige veteraner): 1000 kr *
  • Glatrimmen: 700 kr **
  • Gym X Stram Opp: 1500 kr **
  • Glatrimmen og Gym X Stram Opp: 1500 kr for begge partier

_* Kan gå begge partier
** Medlemmer av turnpartiene trener gratis her

Når en er medlem i Brusand Turnforening forventes det at alle deltar på dugnad, som salgs-dugnader vi arrangerer noen ganger hvert år.

De som går på kun Gym X Stram Opp, betaler høyere treningsavgift og slipper en del av dette.

Damene og Kvinnelige veteraner gjør også dugnad, og har derfor også lavere treningsavgift.

Dugnader (både salgs- og arrangement-dugnader) er med på å gi oss en god økonomi, slik at vi kan ha gode trenere, kurse trenere, dekke lønnsutgifter, kjøpe nytt utstyr, leie av hall, forsikringer og mye mer. Det er og med på å holde prisene på medlemskap nede.

* Gjeldende satser er for kalenderåret 2019