Årshjul

.

2019

07.01.2019 Oppstart etter jul/nyttår
02.02.2019 Turntreff 1-4 klasse, Ogna
08.03.2019 Kretsting
30.03.2019 Gym Cup(5.klasse og opp)
Uke 15 Levere ut loddbøker
17.05.2019 Lodd og kaker/kakesalg
02.06.2019 Vårmønstring (NB 15:00)
25-26.05.2019 BTF 1-7 klasse, Sola el. Skudeneshavn
15.-16.06.2019 Kretsturnstevne for voksne Ogna
02.09.2019 Oppstart for sesongen 2019/2020
16-17.11.2019 Turntreff for ungdom, Klepp
24.11.2019 Juleoppvisning – Søndag kl 14:00
Høsten 2019 Turntreff 5-7klasse, Sandnes (NB! Dato ikke fastsatt) 
Høst/Vinter Salg av ENJOY BONUSGUIDE

.

2020

06.01.2020 Oppstart etter nyttår
01.02.2020 Turntreff 1-4 klasse, Brusand
10.05.2020 Kretsturnstevne (voksne), Nærbø
17.05.2020 Kake- og loddsalg
01.06.2020 Vårmønstring – Mandag kl 15:00 (Merk dato/dag og tid)
06-07.06.2020 Barnas turnfestival, Havørn/Åkra
12-14.06.2020 Vestlandsturnstevne, Laksevåg
07.09.2020 Oppstart for sesongen 2020/2021
28.11.2020 Juleoppvisning (NB! Dato ikke endelig fastsatt)

.