Antidoping og ruspolitikk


Antidoping Norge

(www.antidoping.no)

I samarbeid med Antidoping Norge vil vi i løpet av de to neste årene (2020-2021) ha et tema/arrangement om ren idrett og antidoping-politikk.
 

Ansvarlig i antidoping hos Brusand Turnforening er:

Marit Sæland  
Mob: 47 32 25 66
Email: post@brusandturn.no


Ruspolitikk

Klubben som organisasjon skal ha tydelige holdninger til alkohol. Barn og unge skal oppleve at vi tilbyr et trygt og godt miljø hvor bruk av alkohol ikke hører hjemme. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke drikke alkohol i samvær med utøvere i denne aldersgruppe.

Les hele vår ruspolitikk – Brusand Turnforening

AV•OG•TIL (hjemmeside som omhandler idrett og alkohol)

.